Statuksen kirjaus

STATUKSEN KIRJAUS

1. Avaa status aina hoitopuusta

Asiakkaan ensimmäinen kanta-arkisto status on aina tyhjä.
Paina Avaa status
Historiastatus löytyy Kanta-statuksen yläpuolelta.

Historiastatus kelluu, voit jättää sen auki kun kirjaat statusta ja toimenpiteitä.
Status tallentaa kaikki merkinnät automaattisesti. Vasta käynnin kuittaus tuottaa arkistoitavan asiakirjan.

Statusta pystyy korjaamaan myös käynnin kuittauksen jälkeen. Tällöin statuksesta tallentuu uusi versio.


2. Kirjaa statuslöydökset työkalupalkin avulla

Työkalupalkissa on suuri osa merkinnöistä.
Merkinnän selityksen näet, kun pidät hiiren osoitinta merkinnän päällä.

Valitse merkintä klikkaamalla. Saat valinnan pois klikkaamalla merkintää toisen kerran.

Jos merkintä on koko hampaalle, se inaktivoituu käytön jälkeen.

Jos kyseessä on pintakohtainen merkintä, klikkaa kaikkia pintoja, joille tulee merkintä.
Pintakohtainen merkintä pysyy aktiivisena kunnes vaihdat sen toiseen merkintään.


3. Lisää merkintöjä löytyy merkintävalikosta

Merkintävalikosta löydät kaikki mahdolliset merkinnät.

Valitse hammas klikkaamalla sitä vasemmalla hiirennapilla.
Toinen hiirennapin klikkaus avaa merkintävalikon.

Pintakohtaiset merkinnät aktivoituvat näin:
Valitse ”Pintakohtainen havainto – valitse pinnat”<br
Valitse haluamasi pinnat
Kun olet valinnut pinnat, klikkaa oikeaa hiirennappia ja valitse merkintä.


4. Suuret proteettiset rakenteet kirjataan erikseen

Suuret proteettiset rakenteet kirjataan kokonaisuuksina.

Paina Kirjaa protetiikka.
Valitse proteettisen rakenteen tyyppi

Valitse hampaat klikkaamalla niitä.
Paina Valmis

Suuri proteettinen merkintä on valmis.


5. Kirjaa toimenpiteet kun status on valmis

Kun status on valmis, paina Kirjaa toimenpiteet.
Ohjelma siirtyy hoitojaksoon.


6. Toimenpiteen kirjauksessa muista merkintä ja materiaali

Toimenpiteen kirjauksessa valitse toimenpiteelle merkintä ja materiaali.
Ohjelma ehdottaa merkintää ja materiaalia toimenpiteen perusteella.

Hampaiden ja pintojen valinta tehdään suoraan statuskaareen.


7. Kuittaa lopuksi käynti

Käynnin kuittaus merkitsee sekä toimenpiteet että statuksen valmiiksi.

Statusta ja toimenpiteitä voi korjata käynnin kuittauksen jälkeen:
Statuksen virhemerkinnät korjataan suoraan statukseen.
Toimenpiteiden virhemerkinnät korjataan käynnin korjauksen kautta.

2 vuotta ago